Portfolio > MFA Thesis Exhibition

Rhizomorphious: Cycles and Entrails
Rhizomorphious: Cycles and Entrails
Wire
Approx. 15' x 30' x 40'
2009